İşsizlik Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır? Ödemeler Ne Zaman?

işsizlik maaşı nedir, kimlere verilir? işsizlik maaşı nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı almak için gerekli şartlar nelerdir, 2016 yılında maksimum alınabilecek işsizlik ma

Kimler işsizlik maaşı alabilir? işsizlik maaşı nedir, kimlere verilir? 2016 işsizlik maaşı bana çıkar mı? sizin için araştırdık Kendi isteği dışında, iş sözleşmesinin tek taraflı fesih edildiği veya haksız işten çıkarma durumlarının yaşandığı koşullarda, işsiz kalan çalışan 6 aydan 10 aya kadar işsizlik sigortası kapsamında işkur'dan işsizlik maaşı alabilirler. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin yeni bir iş bulana kadar veya belirli sürelerde asgari geçimini sağlaması amacıyla ödenmektedir.

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan bireyler, minimum 6 ay olmak üzere 10 aya kadar işsizlik maaşından yararlanabilirler. İşsizlik maaşı ödenmesinde minimum tutar olduğu gibi maksimum tutar da vardır. Tavan fiyat denilen maksimum tutar yürürlükteki brüt asgari ücretin %80'inden fazla olamaz.

Buna göre 2016 yılında asgari ücretin %30 zamlanmasıyla birlikte işsizlik maaşı ödemelerindeki maksimum tutar da değişti. buna göre, işkur tarafından ödenebilecek maksimum işsizlik maaşı miktarı 1357 TL'ye yükselmiş oldu.

işsizlik Maaşı Neye Göre Hesaplanır?

İşsizlik maaşı hesaplamasında belirli faktörler vardır bunlar, çalışanın işten çıkarılmadan önce çalıştığı süre, son 4 ay içinde aldığı brüt maaş ve işsizlik sigorta pirimi ödeme süresidir.

Örneğin;
asgari ücretle çalışan bir birey işten çıkarıldığında;
Son 4 ay brüt asgari ücret verisi alınır (
1.273,50 TL )
işten çıkarılmadan önce çalıştığı süre belirlenir : 600-899 gün arası ( Minimum Çalışma süresi)
Yukarıda verilen veriler doğrultusunda işten çıkarılan bu birey, 6 ay süresince aylık maksimum 505 TL işsizlik maaşından yararlanabilir.

Eğer bu birey, 900-1079 gün arasında çalışmış olsaydı : 8 Ay süresince bu ücreti alacaktı.
Aynı birey 1080 günden fazla çalışmış olması durumunda ise 10 ay süresince 505 TL işsizlik maaşı alabilir.

Bu durumda, iş sözleşmesi kendi isteği dışında fesih edilen bir çalışan, eğer 600-899 gün arası çalışırsa, çalıştığı son 4 aylık brüt maaşı hesaplanarak belirlenecek aylık işsizlik maaşını 6 ay, 900-1079 gün çalıştı ise 8 ay, ve 1080 günden fazla çalıştı ise 10 ay boyunca işsizlik maaşından yararlanabilir.

Bir başka deyişle, 600-899 gün arası çalışan aldığı son 4 aylık brüt maaşının %80'i oranında işsizlik maaşı alır. Bu maaş 6 aya bölünerek ödenir.
900-1079 gün arası çalışanlar son 4 ay aldığı maaşın yine %80'i oranında işsizlik maaşı almaya hak kazanır ve bu tutar 8 aya bölünerek ödenir.
ve 1080 günden fazla çalışanlar da yine son 4 ay aldığı maaşın %80'ini 10 eşit taksitle 10 ay boyunca alabilir.

Buna göre, son 4 ay 1273 TL maaş alan birey işten çıkarıldığında
600-899 gün arası çalışmışsa toplam : 3032 TL
900-1079 gün arası çalışmışsa : 4042 TL
1080 günden fazla çalışmışsa : 5052 TL işsizlik maaşı alabilir.

işsizlik Maaşını Kimler Alabilir ?

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı gerekli şartlar vardır. Bunlar kanunla belirlenmiştir. İşte o şartlar :

1 - çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler.

2 - İş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar.

3 - İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik maaşı başvurusunda bulunanlar.

4 - Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

A ) 600- 899 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün.

B ) 900-1079 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün.

C ) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği ödenir.

işsizlik Maaşı Hangi Hallerde Kesilir ?

1 - İşsizlik maaşı almaya hak kazanan bireyin, maaş alma süreci içinde başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde.

2 - İşkur tarafından bir iş teklif edilmesine rağmen, mazeretsiz olarak işi reddetmesi durumunda,

3 - İşkur tarafından verilmesi teklif edilen mesleki eğitimin mazeretsiz olarak reddedilmesi veya kabul edilmesine rağmen eğitime katılmama veya devam etmeme durumunda.

4 - Kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık aldığı tespit edilmesi halinde

5 - İşsizlik maaşı alan kişinin maaş aldığı süre içerisinde gelir getirici herhangi bir iş yapıyor olmasının tespit edilmesi halinde.

6 - İşsizlik maaşı alan kişinin maaş aldığı süre içerisinde kendi işini kurması ve bağkurlu olması halinde işsizlik maaşı kesilir.

7 - Yukarıdaki işkur taraflı olanlar hariç olmak üzere diğer maddelerin oluşması durumunda işkur'a beyanda bulunmak zaruridir. Aksi halde cezai işlem uygulanması muhtemeldir.

işsizlik Maaşı Alan Kişiye Ceza Uygulanır mı ?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan ve bu maaşı alan kişiler, yukarıda kesinti nedenlerinde belirtilen koşulların oluşması durumunda İşkur'a yazılı veya bizzat beyanda bulunması gereklidir. Kişinin beyanda bulunmadan, veya yanlış beyanda bulunarak kurumu yanıltıcı bilgiler vermesi halinde idari para cezası veya kendisine ödenen işsizlik maaşlarının yasal faizleriyle birlikte geri ödemesi gündeme gelir.

Bu nedenle, İşsizlik maaşı almak isteyen kişilerin, kesinlikle doğru beyanlarda bulunması son derece önemlidir. Aynı zamanda, işsizlik maaşı aldığı süre içerisinde gelir getirici herhangi bir işte çalışmaya başlamaları veya kendi işlerini kurmaları halinde de beyanda bulunarak maaşın kesilmesini talep etmeleri gerekir. Beyanda bulunmayan kişilere, gelir getirici işin başladığı tarih itibariyle ödenen tüm işsizlik maaşı tutarları yasal faizi ile birlikte geri istenir.